MARC SAMUELS ARBEIDSMARKTADVIES
Partner in samenwerking

Welkom op deze compacte site van Marc Samuels Arbeidsmarktadvies (MSA), een kleinschalig adviesbedrijf voor de arbeidsmarkt. MSA bestaat inmiddels ruim 9 jaar.

Expertise en opdrachten

 • Projectleiding Regionale Platforms Onderwijs & Arbeidsmarkt; regionale samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs
 • Ontwikkeling werkgeversarrangement in een regio (MVO)
 • Samenwerking tussen zorginstellingen in een regio op het vlak van mobiliteit en HRM-kennisdeling
 • Ontwikkeling Human Capital Agenda life-sciences & health (zorgtechnologie) in cocreatie met zorginstellingen, bedrijven, onderwijs en overheid
 • Interim-beleidsadviseur provincie Gelderland en Zuid-Holland op het domein arbeidsmarkt-onderwijs
 • Congresontwikkeling op verschillende arbeidsmarktthema’s
 • Projectontwikkeling met inzet arbeidsmarktsubsidies, oa brancheservicepunt tuinbouw, laaggeletterdheid, zorg, logistiek
 • Samenwerking in de keten van werk en inkomen
 • Marktverkenning en advies op het domein Sociale Werkvoorziening
 • Werkgeversgerichte re-integratie
 • Programmamanagement gemeentelijk arbeidsmarktbeleid

Bedankt voor uw belangstelling en graag tot nader contact.

Marc Samuels Arbeidsmarktadvies
Stationsweg 48
6861EJ Oosterbeek (gem. Renkum)

Tel: 06 – 42300640 of 026 – 379 42 73
KvK: 09162135

E-mail: info@marcsamuels.nl


Copyright (c) Marc Samuels 2013